Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Văn - Sử - Địa - CD - QP

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

Năm vào ngành GD

1

 Phạm Ngọc Tiến

1979

Tổ trưởng

Địa lý. SP

01/10/2001

2

 Châu Thị Thúy

1973

Giáo viên

Ngữ văn. SP

31/08/1995

3

 Phạm Thị Tuyết Mai

1973

Giáo viên

Ngữ văn. SP

31/08/1995

4

Trần Quốc Tuấn

1970

Giáo viên

Ngữ văn. SP

05/09/1994

5

 Dương Thị Cúc

1978

Giáo viên

Ngữ văn. SP

15/09/2004

6

 Lê Văn Trung

1965

Tổ phó

Sử-CT-   SP

30/08/1988

7

 Nguyễn Thị Trang

1975

Giáo viên

Sử-CT-   SP

/08/1997

8

 Lê Tài Hoàn

1962

Giáo viên

Địa lý. SP

27/09/1987

9

 Lê Xuân Cảm

1984

Giáo viên

Công dân- SP

01/11/2009

10

 Lê Văn Hạnh

1968

Giáo viên

Tiếng Anh. SP

01/10/1990

11

Lê Hữu Phúc

1973

Tổ phó

Tiếng Anh. SP

01/09/1999

12

Lê Thị Kim Dung

1986

Giáo viên

Tiếng Anh. SP

26/10/2008

13

Phùng Thị Lâm Hạnh

1986

Giáo viên

Tiếng Anh. SP

20/10/2008

Lên đầu trang