Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

PHƯƠNG PHÁP LÀM VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN

Trong qúa trình dạy học, phương pháp và phương tiện dạy học đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên trong thời gian qua, ở các nhà trường phổ thông, đồ dùng dạy học cho học sinh còn thiếu thốn nhiều, đặc biệt với các trường miền núi vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Chủ động tạo ra đồ dùng dạy học là việc làm cần thiết mà mỗi người giáo viên cần suy nghĩ và không ngừng sáng tạo để có thể nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học và chất lượng các giờ dạy.

Quá trình giảm phân là một quá trình sinh học rất quan trọng, có liên quan đến nhiều kiến thức khác nhau ở môn sinh học bậc trung học phổ thông. Khi dạy học nội dung này giáo viên có thể tải hình ảnh động về quá trình giảm phân cho học sinh quan sát. Tuy nhiên hạn chế của giải pháp này là đôi khi phụ thuộc vào việc có đủ điều kiện để thực hiện trình chiếu hay không; Học sinh chỉ được theo dõi theo một trình tự xác định không kịp phân tích các chi tiết trong từng khuôn hình cung cấp; Không có giá trị trong kiểm tra lại kiến thức học sinh đã tiếp thu, ….. Vì vậy, bản thân tôi đã áp dụng tạo đồ dùng sơ đồ giảm phân dạng tách rời để thuận tiện hơn cho việc sử dụng trong mọi điều kiện và nâng cao hiệu quá tiếp thu kiến thức cho học sinh cũng như củng cố kiến thức sau quá trình dạy học.

  1. Các bước làm sơ đồ rời

Bước 1: Tìm kiếm hình ảnh sơ đồ quá trình giảm phân trên Internet.

Bước 2: Tải hình ảnh đã lựa chọn xuống máy tính và dùng phần mềm photoshop để chỉnh sửa cho rõ nét.

Bước 3: Tiến hành in hình sơ đồ quá trình giảm phân trên giấy Đềcan.

Bước 4: Dán giấy Đềcan có sơ đồ quá trình giảm phân lên tấm nhựa dẻo.

Bước 5: Dùng cưa (Kéo) cắt rời từng hình nhỏ ứng với mỗi giai đoạn trong quá trình giảm phân.

  1. Cách sử dụng đồ dùng “Sơ đồ rời quá trình giảm phân”

- Sử dụng đồ dùng khi yêu cầu học sinh dự đoán kiến thức.

+ Giáo viên gắn hình mỗi giai đoạn không theo thứ tự lên bảng

+ HS lên bảng sắp xếp theo đúng trình tự các giai đoạn của quá trình giảm phân mà học sinh dự đoán diễn biến xảy ra.

- Củng cố kiến thức: Sau khi dạy xong bài học, yêu cầu học sinh lên bảng gắn mỗi tấm hình tương ứng từng giai đoạn sao cho đúng trình tự của giảm phân và mô tả đặc điểm từng giai đoạn

- So sánh kiến thức:

+ Giáo viên gắn hình các giai đoạn ứng với hai lần phân bào.

+ Yêu cầu học sinh quan sát tìm ra điểm tương đồng và điểm sai khác.

+ Gọi học sinh lên bảng trình bày những kiến thức đã phát hiện.

  1. Ưu điểm

- Dùng sơ đồ rời tách riêng từng giai đoạn nên học sinh không bị rối hình trong quá trình quan sát. Từ đó giúp học sinh phát hiện kiến thức qua phân tích sơ đồ chính xác hơn.

- Sơ đồ rời quá trình giảm phân tự làm có thể xếp gọn gàng trong một túi giấy. Vì đồ dùng làm bằng nhựa nên rất nhẹ dễ dàng mang tới lớp dạy.

Giải pháp làm đồ dùng sơ đồ tách rời quá trình giảm phân có thể chưa phải là giải pháp tốt nhất xong thực sự có tính khả thi và đáp ứng được phần nào việc khắc phục sự thiếu hụt về đồ dùng dạy học. Qua bài viết nhỏ này, bản thân tôi mong muốn được chia sẽ phần nào kinh nghiệm dạy học của bản thân với đồng nghiệp và cũng rất mong nhận được sử đóng góp phản hồi để việc cải tiến có hiệu quả hơn./.

Lê Thị Hiển

Lên đầu trang