Get Adobe Flash player

Hoạt động công đoàn

Bản tin Công đoàn

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010-2013

CHƯƠNG TRINH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014

Ngày 05 tháng 10 năm 2013, công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu trường THPT An lão tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức – Công đoàn; nhằm tổng kết hoạt động giáo dục, hoạt động công đoàn năm học vừa qua của nhà trường và đề ra nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong năm học 2013-2014.

Hội nghị Công nhân viên chức – Công đoàn Trường THPT An Lão diễn ra trong điều kiện toàn ngành giáo dục đang tiếp tục và ra sức phấn đấu thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Ba đủ”; …tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý trong giáo dục. Đó cũng là khâu đột phá để ngành Giáo dục - Đào tạo tự khẳng định, tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Căn cứ vào hướng dẫn Đại hội công đoàn cơ sở năm học 2013-2014 của Công đoàn ngành Giáo dục-Đào tạo Bình Định.

Được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ công đoàn Ngành, Chi bộ trường; Sự phối hợp chặt chẽ của BGH, các đoàn thể trong nhà trường; cùng với kết quả hoạt động công đoàn của công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010-2013; BCHCĐ Trường THPT An Lão sơ kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2013-2014.

Phải nói rằng trong những năm học vừa qua, công đoàn trường THPT An lão đã nỗ lực không ngừng để đạt được những kết quả đáng kể để cùng với nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình

Đoàn viên công đoàn luôn nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đầu năm học hàng năm, Công đoàn phối hợp với Chính quyền, Chi bộ cùng các đoàn thể nhà trường, Ban tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức sinh hoạt chính trị (Học tập NQTW 7-KXI), chuyên môn, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các văn bản Pháp luật của Nhà nước cho 100% CBGV trong cơ quan.

Triển khai thực hiện luật chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí . Vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên gương mẫu thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Các cuộc vận động

Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Phối hợp với Chính quyền thực hiện tốt chủ trương của Bộ GD-ĐT về công tác vận động học sinh đến trường: Đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở…

Vận động tổ chức đoàn viên và người lao động tích cực tham gia các phong trào quần chúng và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

Phong trào “Hai tốt”, “Hai giỏi” được duy trì thường xuyên.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Bình Định; Chi bộ nhà trường; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Ban giám hiệu, các đoàn thể nhà trường; sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm, vượt khó, vượt khổ; sự tận tụy, tâm huyết của tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường; Đó chính là mấu chốt quyết định sự thắng lợi của các hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013.

Đọc thêm...

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT AN LÃO

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT AN LÃO

TRONG CHẶNG ĐƯỜNG GẦN 30 NĂM

 

Cùng với sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ của Nhà trường trong gần 30 năm qua, Công đoàn Trường THPT An Lão đã có những bước trưởng thành vượt bậc, ngày càng khẳng định rõ vai trò của mình, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nâng cao chất lượng dạy và học, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của CB,GV,CNV trong toàn trường.

Từ khi mới thành lập vào năm 1985, trường đặt tại xã An Hòa thuộc huyện An Lão là một trong ba huyện miền núi của tỉnh Bình Định, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Ngôi trường ban đầu chỉ được làm bằng tranh tre vách đất, thiếu thốn về trang thiết bị phục vụ dạy học, số lượng giáo viên còn ít chưa đảm bảo theo yêu cầu. Đến nay, tổ chức Công đoàn trường đã từng bước lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, với 41 cán bộ, công đoàn viên. Gần 30 năm qua, tổ chức Công đoàn đã luôn bám sát mục tiêu hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền trong các hoạt động của nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực nghiệp vụ cho CBCĐV, Ban chấp hành công đoàn thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CB, GV,CNV nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu, tổ chức Công đoàn đã thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công đoàn viên. Công đoàn đã phát huy tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn trường, vận động  đoàn viên thực hiện đúng chính sách, Pháp luật của Nhà nước, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên.

 

Đọc thêm...

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Liên kết