Get Adobe Flash player

Thông báo nhà trường

Kế hoạch tuần 7 - Năm học 2016 - 2017

Xem tại đây

Đại hội đại biểu hội cha mẹ học sinh trường THPT An Lão Năm học 2016 – 2017

     Thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban hành kèm theo Thông tư  số  55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch công tác của nhà trường năm học 2016 - 2017. Được sự thống nhất của Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường; chiều ngày 7/10/2016 Hội Cha mẹ học sinh (CMHS) trường THPT An Lão tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CMHS năm học 2016 – 2017.

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT AN LÃO                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 32/KH-KTNB                                                          An Lão, ngày 04 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ

Năm học 2016-2017


     -  Căn cứ Chỉ thị 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo;

     -  Căn cứ Hướng dẫn số 1580/SGDĐT-TTr ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017;

     - Căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý hoạt động giáo dục nhà trường trong năm học.

     Trường THPT An Lão xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

Tìm kiếm

xem_diem_thi_an_lao

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết