Get Adobe Flash player

Thông báo nhà trường

Kế hoạch thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện An Lão

HUYỆN ỦY AN LÃO

CHI BỘ TRƯỜNG THPT AN LÃO

Số: 09/KH-THPT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

An Lão, ngày 07 tháng 09 năm 2013 

                                                             

                                                    KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tìm hiểu Lịch sủ Đảng bộ huyện An Lão

Giai đoạn 1930-2005 và sự kiện chiến thắng An Lão (7/12/1964).

Thực hiện kế hoạch số: 32-KH/HU, ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện An Lão Giai đoạn 1930-2005 và sự kiện chiến thắng An Lão (7/12/1964).

Chi bộ trường THPT An Lão xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện An Lão Giai đoạn 1930-2005 và sự kiện chiến thắng An Lão (7/12/1964) tại cơ sở như sau:

Đọc thêm...

Quyết định thành lập Tổ quản trị và Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website)

Đọc thêm...

Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác trang thông tin điện tử (Website) của Trường THPT An Lão

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

Tìm kiếm

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết