Get Adobe Flash player

SỰ CHUYỂN BIẾN VÀ ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC “MŨI NHỌN” CỦA NHÓM BỘ MÔN LỊCH SỬ - GDCD - QP

     Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục nói chung và là nhiệm vụ bức thiết của trường THPT An Lão nói riêng. Cho nên, bắt đầu từ năm học 2012-2013 trở đi, BGH coi đây là công tác trọng yếu, thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV và học sinh, thực hiện từng bước công tác đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường.

     Nhóm bộ môn Lịch sử cũng không là ngoại lệ. Dẫu biết rằng thực trạng việc dạy và học môn Lịch sử còn nhiều vấn đề đáng quan tâm của toàn xã hội. Kết quả chất lượng bộ môn Lịch sử nói chung và kết quả học sinh giỏi Lịch sử nói riêng còn nhiều hạn chế. Từ thực trạng trên, tất cả các thành viên của Nhóm bộ môn rất trăn trở trước vấn đề này.

     Sự chuyển biến bắt đầu từ đây. Trước áp lực của kết quả trên và nhiệm vụ của nhà trường đặt ra, Nhóm bộ môn đã có những kiến nghị với BGH nhà trường về việc tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm các trường bạn và nhận được sự giúp đỡ, động viên kịp thời của BGH, Tổ bộ môn. Nhóm bộ môn tiến hành tổ chức hội thảo, đưa ra những giải pháp, cách thức để bàn bạc và tìm ra câu trả lời thoả đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Lịch sử cấp THPT. Câu trả lời đó là: Không có việc gì là không thể không làm được; Không có thành công nào là không trải qua gian  khổ…

     Qua nhiều đợt sinh hoạt chuyên môn, tuỳ theo thế mạnh, chuyên sâu của từng thành viên, Nhóm phân công tác chuyên đề cụ thể cho từng người, có sự góp ý, chỉnh sửa và thống nhất của Nhóm, sau đó với chiến thuật: “lấy ngắn nuôi dài”, “mưa dầm thấm lâu”; chọn mũi “đột phá” để bức phá, lấy mũi “đột phá” làm hiệu ứng dây chuyền, đem lại ý nghĩa toàn cục, làm nền tảng bệ phóng sau này.

     Người “lãnh ấn” tiên phong trên mặt trận “mũi nhọn” này là cô giáo Nguyễn Thị Trang – Ngoài kiến thức chắc chắn qua gần 20 năm giảng dạy, cô giáo còn là người nhạy bén, sắc xảo với phương pháp dạy học mới; luôn có tinh thần “cầu tiến”, tự học và sáng tạo, không đầu hàng với thực trạng. Cho nên được sự giúp đỡ, động viên của Tổ, Nhóm bộ môn, cô giáo bước đầu đem lại một kết quả khả quan (giải KK cấp Tỉnh môn Lịch sử 11), đem lại niềm tin, luồng gió mới, sinh khí mới cho Nhóm bộ môn - Một ý nghĩa rất tích cực cho các nhiệm vụ năm học mới sau này.

     Trong năm học mới: 2016-2017. Trên cơ sở đạt được, Nhóm bộ môn sẽ tiếp tục xem công tác đào tạo HSG là nhiệm vụ quan trọng của bộ môn, tiếp tục tham mưu với BGH có kế hoạch lập đội tuyển HSG ngay từ trong hè, lựa chọn một số học sinh đam mê Lịch sử, có kiến thức Lịch sử để bồi dưỡng từng bước, tránh “nước tới trôn, mới nhảy”. Có như vậy thì kết quả mới chắc chắn. Trong SHCM, tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn chỉnh phương pháp  đào tạo, các tài liệu hiện có, tham khảo các chuyên đề, các đề thi, tài liệu…Từ đó rút ra bài học, chuẩn bị cho công tác bồi dưỡng, đào tạo HSG sau này.

 

Nhóm bộ môn Lịch sử

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Liên kết