Get Adobe Flash player

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 29

DANH SÁCH LỚP 12A1

 GVCN: Lê Văn Tín

12A1-DSC_4845

STT

Họ và tên

Công việc hiện nay

Điện thoại

1

Võ Thanh An

 

2

Nguyễn Đình Ân

 

3

Tống Thị Mỹ Cảm

 

4

Nguyễn Hữu Cầu

 

5

Trương Thị Huyền Chi

 

6

Đinh Nữ Trang Đài

 

7

Ngô Thị Thanh Giang

 

8

Phan Ngọc Hải

 

9

Võ Thị Hằng

 

10

Nguyễn Thị Út Hiền

 

11

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

12

Đỗ Minh Khải

 

13

Đoàn Bít Ky

 

14

Trương Thị Liên

 

15

Trương Thị Liền

 

16

Lê Thị Bích Loan

 

17

Nguyễn Thị Lũy

 

18

Đỗ Thị Kiều Ngân

 

19

Lê Hữu Nghĩa

 

20

Trần Thị Ánh Nguyệt

 

21

Lê Công Nhạc

 

22

Tướng Lệ Kiều Nhi

 

23

Hồ Thị Ngọc Oanh

 

24

Nguyễn Văn Phát

 

25

Dương Minh  Phong

 

26

Nguyễn Thị Bích Phương

 

27

Lê Văn Song

 

28

Trần Ngọc Tấn

 

29

Huỳnh Từ Hoài Thư

 

30

Trần Nguyễn Hiền Trang

 

31

Lương Thị Ngọc Trâm

 

32

Nguyễn Thanh Trí

 

33

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

 

34

Lê Văn Tư

 

35

Đặng Trương Vĩ

 


DANH SÁCH LỚP 12A2

 GVCN: Lê Đình Tâm

12A2-_DSC_4844

STT

Họ và tên

Công việc hiện nay

Điện thoại

1

Vũ Văn Bảo

 

2

Nguyễn Văn Chung

 

3

Lê Thị Mỹ Duyên

 

4

Trần Thị Mỹ Duyên

 

5

Lê Trùng Dương

 

6

Trần Thị Kim Đào

 

7

Phạm Thị Hồng Điệp

 

8

Lâm Thành Đông

 

9

Võ Thị Thanh Hiền

 

10

Nguyễn Xuân Họp

 

11

Nguyễn Thị Minh Hồng

 

12

Thái Hoàng Huy

 

13

Phan Duy Khánh

 

14

Nguyễn Thị Lan

 

15

Lê Thị Mỹ Luyn

 

16

Nguyễn Văn Mẫn

 

17

Nguyễn Thị Nhạn

 

18

Nguyễn Thanh Quý

 

19

Nguyễn Thị Sang

 

20

Đỗ Xuân Tây

 

21

Nguyễn Việt Thắng

 

22

Nguyễn Thị Thẩm

 

23

Phan Duy Thịnh

 

24

Nguyễn Hoài Thương

 

25

Trần Lệ Ái Trinh

 

26

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

27

Phạm Ngọc Tủy

 

28

Lê Nguyễn Hạnh Vy

 

29

Lê Minh Vỹ

 

30

Lâm Thị Xuyên

 

31

Trần Thị Bảo Yến

 


DANH SÁCH LỚP 12A3

 GVCN: Nguyễn Văn Khương

12A3-_DSC_4831

STT

Họ và tên

Công việc hiện nay

Điện thoại

1

Phạm Thị Kim Cúc

 

2

Lê Đức Cường

 

3

Nguyễn Thị Diểm

 

4

Lê Thái Duyên

 

5

Vũ Thành Dương

 

6

Nguyễn Văn Đô

 

7

Hồ Võ Hoàng Giang

 

8

Đặng Thị Thu Hà

 

9

Nguyễn Công Huy

 

10

Trần Thái Hưng

 

11

Dương Minh Khỡi

 

12

Lê Thúy Anh Kiều

 

13

Nguyễn Thị Lắm

 

14

Cao Thị Mỹ Lệ

 

15

Đào Thị Linh

 

16

Phan Thị Thúy Mai

 

17

Võ Thị Kim Nguyên

 

18

Trần Ngọc Nhân

 

19

Đinh Thị Nhiệm

 

20

Nguyễn Đức Quang

 

21

Lê Thị Tuyết Sang

 

22

Trần Thái Sơn

 

23

Nguyễn Thị Thanh Sương

 

24

Trần Duy Thành

 

25

Lê Thị Thu Thảo

 

26

Đặng Duy  Thi

 

27

Phan Cao Thiên

 

28

Ngô Nguyễn Hoài Thu

 

29

Hồ Thị Thủy Tiên

 

30

Nguyễn Thị Thủy Tiên

 

31

Trần Minh Tiển

 

32

Nguyễn Xuân Tiến

 

 

33

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

 

34

Trần Thị Thanh Truyền

 

 

35

Phan Thị Tường Vi

 

 

36

Thái Thanh Viên

 

 

37

Tô Thị Vinh

 

 


DANH SÁCH LỚP 12A4

 GVCN: Lê Văn Trung

12A4-DSC_4837

STT

Họ và tên

Công việc hiện nay

Điện thoại

1

Bùi Lê Nhã Du

 

2

Nguyễn Thanh Đạm

 

3

Lê Thị Hằng

 

4

Bùi Đức Huy

 

5

Lê Văn Khải

 

6

Nguyễn Thị Lê

 

7

Lê Thị Hồng Linh

 

8

Trần Thị Mỹ Linh

 

9

Nguyễn Văn Luận

 

10

Phan Văn Lực

 

11

Nguyễn Văn Mạnh

 

12

Nguyễn Lê Nam

 

13

Nguyễn Công Nghiệp

 

14

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

15

Bùi Thị Thu Nhàn

 

16

Lê Thị Huỳnh Như

 

17

Nguyễn Thị Như

 

18

Mai Văn Phiên

 

19

Trương Như Phương

 

20

Nguyễn Lê Quân

 

21

Vương Trung Quân

 

22

Trần Như Quỳnh

 

23

Võ Thanh Sang

 

24

Trần Quang Sơn

 

25

Trần Thị Thanh Tâm

 

26

Bùi Hữu Thắng

 

27

Trần Thị Thật

 

28

Lê Thị Trà

 

29

Nguyễn Thị Thu Trang

 

30

Phan Thanh Trầm

 

31

Nguyễn Thanh Triều

 

32

Nguyễn Văn Triều

 

 

33

Đào Duy Trọng

 

 


DANH SÁCH LỚP 12A5

 GVCN: Lê Tài Hoàn

12A5-DSC_4834

STT

Họ và tên

Công việc hiện nay

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Vân An

 

2

Nguyễn Thị Thanh Diện

 

3

Trương Công Định

 

4

Lê Văn Đôi

 

5

Lê Thị Giang

 

6

Ngô Thị Hồng Hà

 

7

Trần Văn Hảo

 

8

Phạm Thị Thúy Hằng

 

9

Huỳnh Minh Hoàng

 

10

Phan Hồng Huân

 

11

Trần Văn Hưng

 

12

Lê Phạm Khải

 

13

Lê Thị Mỹ Linh

 

14

Trần Thị Thùy Linh

 

15

Nguyễn Thị Bích Loan

 

16

Trần Tấn Lực

 

17

Từ Thị Mỹ Oanh

 

18

Nguyễn Duy Phương

 

19

Nguyễn Đức Quốc

 

20

Bùi Thị Thão

 

21

Trần Thị Thắm

 

22

Trần Chiến Thắng

 

23

Nguyễn Đức Thắng

 

24

Phan Thị Hồng Thế

 

25

Nguyễn Thị Kim Thêu

 

26

Lê Thị Đào Tho

 

27

Nguyễn Thị Thủy

 

28

Đinh Ngọc Ti

 

29

Nguyễn Thị Thu Trang

 

30

Trịnh Thị Mỹ Trinh

 

31

Huỳnh Hoàng Trung

 

32

Nguyễn Văn Tùng

 

 

33

Trương Quang Tuyến

 

 

34

Nguyễn Thị Tường Vi

 

 


DANH SÁCH LỚP 12A6

 GVCN: Lê Văn Đạt

12A6-_DSC_4832

STT

Họ và tên

Công việc hiện nay

Điện thoại

1

Ngô Thị Kỳ Anh

 

2

Trần Thị Mỹ Chi

 

3

Nguyễn Thị Hồng Danh

 

4

Lê Thị Mỹ Duyên

 

5

Trương Thị Bích Đạt

 

6

Hồ Thị Tiểu Điệp

 

7

Lê Thị Chim Én

 

8

Trần Xuân Huy

 

9

Đặng Thị Thu Hương

 

10

Chế Trung Kiên

 

11

Đào Duy Kiệt

 

12

Đỗ Thị Mỹ Linh

 

13

Trần Yến Linh

 

14

Nguyễn Huyền My

 

15

Trần Phương Nam

 

16

Huỳnh Thị Ngàn

 

17

Nguyễn Thị Bích Nương

 

18

Lê Văn Quang

 

19

Nguyễn Đình Quốc

 

20

Lê Thị Thái Quyên

 

21

Trần Thị Tuyết Sương

 

22

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

23

Lê Công Thịnh

 

24

Lê Trương Như Thịnh

 

25

Lê Quốc Thịnh

 

26

Trần Thị Thu Thủy

 

27

Lê Đức Tiến

 

28

Trần Ngọc Tín

 

29

Lê Công Tịnh

 

30

Nguyễn Anh Tuấn

 

31

Lê Thị Thanh Tuyền

 

32

Bùi Ái Vi

 

 


KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

Tìm kiếm

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết