Get Adobe Flash player

DANH SÁCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT AN LÃO 1985-2015

BAN TỔ CHỨC

LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 

TỔNG HỢP QUÀ, TIỀN HỖ TRỢ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

TT

ĐƠN VỊ

QUÀ

TIỀN

GHI CHÚ

1

UBND huyện An Lão

Bức trướng, lẵng hoa

55,000,000

 

2

UBMTTQVN huyện An Lão

 

600,000

 

3

VP Huyện ủy An Lão

 

1,000,000

 

4

Huyện ủy An Lão

1 lẵng hoa

 

 

5

BHXH huyện An Lão

 

500,000

 

6

Công an huyện An Lão

Quà + Hoa

500,000

 

7

Cơ quan quân sự huyện An Lão

Quà

 

 

8

Đoàn Công an huyện An Lão

 

500,000

 

9

Hội Nông dân huyện An Lão

 

500,000

 

10

Kho bạc Nhà nước huyện An Lão

 

500,000

 

11

LĐLĐ huyện An Lão

 

500,000

 

12

Phòng KTHT huyện An Lão

 

400,000

 

13

Phòng Nội vụ An Lão

 

500,000

 

14

Phòng TNMT huyện An Lão

 

500,000

 

15

Trung tâm BDCT huyện An Lão

 

300,000

 

16

Trung tâm DSKHHGĐ huyện An Lão

 

300,000

 

17

Viện kiểm sát An Lão

 

500,000

 

18

Phòng GD&ĐT An Lão

1 lẵng hoa

 

 

19

Trung tâm y tế huyện An Lão

1 lẵng hoa

 

 

20

Huyện đoàn An Lão

1 lẵng hoa

 

 

21

Công an Huyện An Lão

1 lẵng hoa

 

 

22

Chi cục thuế An Lão

1 lẵng hoa

 

 

23

Chi nhánh ngân hàng NNPTNT An Lão

 

3,000,000

 

24

UBND xã An Hòa

 

500,000

 

25

UBND thị trấn An Lão

 

500,000

 

26

UBND xã Ân Hảo Đông

1 lẵng hoa

 

 

27

Trung tâm Viettel An Lão

1 lẵng hoa

 

 

28

Bảo việt Hoài Nhơn

1 Lẵng hoa

500,000

 

29

THPT số 1 An Nhơn

 

500,000

 

30

THPT số 1 Phù Mỹ

 

500,000

 

31

THPT số 2 An Lão

Quà

 

 

32

THPT số 2 Phù Mỹ

 

500,000

 

33

THPT số 2 Tuy Phước

 

500,000

 

34

THPT số 3 Phù Cát

 

1,000,000

 

35

THPT số 3 Tuy Phước

 

500,000

 

36

THPT Hoài Ân

 

500,000

 

37

PTDTNT Vân Canh

Quà

 

 

38

THPT Vân Canh

1 lẵng hoa

 

 

39

THPT số 1 Phù Cát

 

500,000

 

40

TTGDTX Phù Cát

 

500,000

 

41

THPT Nguyễn Diêu

 

500,000

 

42

THPT Trần Quang Diệu

 

500,000

 

43

THPT Nguyễn Du

 

1,000,000

 

44

THPT Bình Dương

 

500,000

 

45

THPT Nguyễn Hồng Đạo

 

500,000

 

46

THPT Lê Quý Đôn

1 lẵng hoa

 

 

47

THPT Võ Giữ

 

500,000

 

48

THPT Nguyễn Thái Học

1 lẵng hoa

 

 

49

THPT Tăng Bạt Hổ

1 lẵng hoa

500,000

 

50

THPT Nguyễn Huệ

 

500,000

 

51

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

500,000

 

52

THPT Võ Lai

 

500,000

 

53

THPT An Lương

1 lẵng hoa

 

 

54

THPT Ngô Mây

 

500,000

 

55

THPT Số 1 Tuy Phước

 

500,000

 

56

THPT Tam Quan

 

500,000

 

57

THPT Nguyễn Hữu Quang

 

500,000

 

58

THPT Tây Sơn

 

500,000

 

59

DTNT Vĩnh Thạnh

 

500,000

 

60

THPT Vĩnh Thạnh

 

1,000,000

 

61

THPT Nguyễn Trường Tộ

 

500,000

 

62

THPT Nguyễn Trân

 

1,000,000

 

63

THPT Lý Tự Trọng

 

1,000,000

 

64

THPT Quang Trung

 

1,000,000

 

65

THPT Nguyễn Trung Trực

 

500,000

 

66

THPT Trần Cao Vân

1 lẵng hoa

 

 

67

THPT Hùng Vương

1 lẵng hoa

 

 

68

THPT Trưng Vương

Quà

 

 

69

THPT Hòa Bình

1 lẵng hoa

 

 

70

THPT Mỹ Thọ

1 lẵng hoa

 

 

71

THPT số 3 An Nhơn

1 lẵng hoa

 

 

72

THPT Phan Bội Châu

1 lẵng hoa

 

 

73

Trung tâm GDTX-HN An Lão

 

1,000,000

 

74

THCS An Hòa

1 lẵng hoa

 

 

75

ĐH Quang Trung

1 lẵng hoa

 

 

76

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

1 lẵng hoa

 

 

77

Tập thể CBGV Trường THPT An Lão

 

18,700,000

 

78

Tập thể GV Trường THCS An Hòa

1 lẵng hoa

 

 

79

PHHS năm học 2014-2015

 

51,050,000

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

155,850,000


                                                                 An Lão, ngày 12 tháng 9 năm 2015

                                                                  TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                   PHÓ BAN

                                                                  Trần Quốc Phương

 

TỔNG HỢP QUÀ, TIỀN HỖ TRỢ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CỦA CÁC TẬP THỂ CỰU HỌC SINH, HỌC VIÊN CÁC KHÓA

TT

Tập thể

QUÀ

TIỀN

GHI CHÚ

1

Tập thể cựu học sinh khóa 1

 

5,800,000

 

2

Tập thể cựu học sinh khóa 2

Quà

10,000,000

 

3

Tập thể cựu học sinh khóa 3

Lẵng hoa

8,000,000

 

4

Tập thể cựu học sinh khóa 4

 

9,800,000

 

5

Tập thể cựu học sinh khóa 5

 

5,000,000

 

6

Tập thể cựu học sinh khóa 6

Lẵng hoa

7,000,000

 

7

Tập thể cựu học sinh khóa 7

 

7,000,000

 

8

Tập thể cựu học sinh khóa 8

Lẵng hoa

7,000,000

 

9

Tập thể cựu học sinh khóa 9

Lẵng hoa

20,000,000

 

10

Tập thể cựu học sinh khóa 10

 

7,000,000

 

11

Tập thể cựu học sinh khóa 11

Lẵng hoa

7,000,000

 

12

Tập thể cựu học sinh khóa 13

Lẵng hoa

9,000,000

 

13

Tập thể cựu học sinh khóa 14

 

8,600,000

 

14

Tập thể cựu học sinh khóa 15

 

2,000,000

 

15

Tập thể cựu học sinh khóa 16

 

9,700,000

 

16

Tập thể cựu học sinh khóa 19

 

3,000,000

 

17

Tập thể cựu học sinh khóa 20

 

2,900,000

 

18

Tập thể cựu học sinh khóa 21

 

3,700,000

 

19

Tập thể cựu học viên BTVH

 

3,700,000

 

20

Cựu học viên BTVH xã An Tân

 

1,000,000

 

Tổng cộng:

137,200,000

 

                                                                  An Lão, ngày 12 tháng 9 năm 2015

                                                                       TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                       PHÓ BAN

                                                                      Trần Quốc Phương

 

 

TỔNG HỢP QUÀ, TIỀN HỖ TRỢ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CỦA CÁC CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP

TT

CÁ NHÂN

QUÀ

TIỀN

GHI CHÚ

1

Cô Mai Thị Liên

 

500,000

 

2

Thầy Nguyễn Văn Chương

Lẵng hoa

 

 

3

Lê Ngọc Hoàng- Cựu GV

 

500,000

 

4

Lê Thanh Long- Cựu GV

 

500,000

 

5

Lê Văn Cẩn- Cựu nhân viên

 

200,000

 

6

Lê Văn Phước- Cựu GV

 

500,000

 

7

Nguyễn Kim Ánh- Cựu GV

 

300,000

 

8

Nguyễn Thị Hồng- Cựu GV (TQ Nam)

 

500,000

 

9

Phạm Văn Thông- Cựu GV

 

500,000

 

10

Trần Công Tự- Cựu GV

 

500,000

 

11

Trần Hoàng Hải- Cựu GV

 

300,000

 

12

Trần Văn Chu- Cựu GV

 

300,000

 

13

Võ Bá Thao- Cựu GV

Quà

 

 

14

Cô Hương - cô Lễ - cô Quyên

Quà

 

 

15

Dương Đình Hiểu- Cựu HS khóa 8

Quà (500 cuốn tập san chào mừng Lễ kỷ niệm)

 

 

16

Bùi Thị Long Thạnh- Cựu HS khóa 18

 

250,000

 

17

Gia đình Chú Khánh- An Hòa

 

5,000,000

 

18

Kim Chính-Cựu HS khóa 18

 

400,000

 

19

Lê Thanh Nghị- cựu HS khóa 18

 

300,000

 

20

Trần Đức Hòa- Cựu HS khóa 4

 

5,000,000

 

21

Đỗ Duy Khanh- Cựu HS khóa 17

 

500,000

 

22

Nguyễn Hoài Linh- Cựu HS khóa 17

 

500,000

 

23

Nguyễn Khắc Thân- Cựu HS khóa 18

 

250,000

 

24

Nguyễn Ngọc Sáng- Cựu HS khóa 4

 

5,000,000

 

25

Nguyễn Văn Tuân- Cựu HS khóa 17

 

500,000

 

26

Phạm Văn Sơn- Cựu HS khóa 17

 

500,000

 

27

Thanh Long, Đỗ Long, Đình Khôi- HVBT

 

1,000,000

 

28

Trần Quốc Đạt- Cựu HS khóa 17

 

500,000

 

29

Võ Văn Chương- Cựu HS khóa 18

 

500,000

 

30

Cty TNHH Ngọc Lan- Tam Quan

 

1,000,000

 

31

DNTN An Hưng

 

1,000,000

 

32

DNTN Tân Vinh

 

1,000,000

 

33

DNTN Thịnh Thiên

 

2,000,000

 

34

DNTN Vĩnh Phát

 

500,000

 

35

Mỹ thuật Quảng cáo Nhân Nghĩa

Lẵng hoa

 

 

Tổng cộng:

30,300,000


                                                                   An Lão, ngày 12 tháng 9 năm 2015

                                                                       TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                     PHÓ BAN

                                                                  Trần Quốc Phương

 

 

TỔNG HỢP QUÀ, TIỀN HỖ TRỢ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ, CÁ NHÂN


TT

ĐƠN VỊ

QUÀ

TIỀN

GHI CHÚ

1

Tiền hỗ trợ của các đơn vị, cơ quan, tổ chức đoàn thể

 

155,850,000

 

2

Tiền hỗ trợ của các tập thể cựu học sinh, học viên của nhà trường

 

137,200,000

 

3

Tiền hỗ trợ của các cá nhân, doanh nghiệp

 

30,300,000

 

Tổng cộng:

323,350,000

 

                                                                 An Lão, ngày 12 tháng 9 năm 2015

                                                                   TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                  PHÓ BAN

                                                               Trần Quốc Phương

BTC xin thành thật cáo lỗi nội dung danh sách hỗ trợ cập nhật ngày 09/09/2015

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

Tìm kiếm

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết