Get Adobe Flash player

BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO "GIỎI VIỆC TRƯỜNG, ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC BÌNH ĐỊNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CĐ TRƯỜNG THPT AN LÃO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:     /BC-CĐ                                                 An Lão, ngày 22  tháng 4  năm 2015

BÁO CÁO

TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO "GIỎI VIỆC TRƯỜNG, ĐẢM VIỆC NHÀ”

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-BGDĐT-CĐGDVN, ngày 26 tháng 02 năm 2015  của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam; văn bản số 28/LĐLĐ-NC ngày 24 tháng 02 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn; Kế hoạch số 606/KH-SGDĐT-CĐN, ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015.

Căn cứ vào kết quả đạt được; công đoàn trường THPT An Lão báo cáo tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015 như sau:

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Số lượng nữ cán bộ, giáo viên: 17/41

Trong đó:  BCH công đoàn: 02

Trình độ thạc sỹ: 01; đại học: 15; 01 cao đẳng; đảng viên: 05.

1. Thuận lợi:

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên nữ nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Với gia đình: Họ là những người vợ đảm đang, người mẹ hiền, mẫu mực, thực sự là hậu phương tin cậy cho gia đình; tích cực xây dựng gia đình no ấm và hạnh phúc.

2. Khó khăn:

Một số cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ, việc tham gia các hoạt động phong trào còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai

- Công tác phối hợp: Công đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo của chi bộ trường; phối hợp chặt chẽ, thống nhất, có hiệu quả với Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên về công tác tổ chức, triển khai các hoạt động của các cấp, ngành có liên quan, nhằm mục đích động viên đoàn viên tham gia tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai: Hàng năm, công đoàn nhà trường thực hiện triển khai, tuyên truyền đầy đủ các văn bản về phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cho tất cả cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

- Tất cả các nội dung có liên quan đến phong trào đều được xây dựng kế hoạch, đưa ra chỉ tiêu cụ thể, những giải pháp hữu hiệu để thực hiện; gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Phong trào phụ nữ hai giỏi được lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

- Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, xây dựng kế hoạch Bình đẳng giới, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam theo 4 tiêu chí “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” đáp ứng nhu cầu mới.

- Hình thức tuyên truyền, vận động: Phong phú, đa dạng bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm thu hút sự tham gia của đoàn viên công đoàn một cách tự giác và tự nguyện. Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Tổ chức Hội thi khéo tay; kéo co; bóng chuyền; các hoạt động thể thao khác; nuôi con khỏe, dạy con ngoan,…

- Công đoàn phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên nữ trong đơn vị: Chế độ thai sản, nghỉ mất sức, chăm lo con nhỏ dưới 12 tháng tuổi,…

- Ban chấp hành công đoàn luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, xây dựng các tiêu chí “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” phù hợp với yêu cầu thực tiễn của giai đoạn đổi mới giáo dục, đào tạo; chú trọng các giải pháp nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và ảnh hưởng của phong trào tới quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Sau mỗi hoạt động, Ban chỉ đạo, Ban chấp hành công đoàn đều có đánh giá, rút kinh nghiệm về việc tổ chức triển khai, thực hiện.

2. Kết quả thực hiện:

2.1. Thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả.

- 100% nữ cán bộ, giáo viên đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Nhiệm vụ chuyên môn: Đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên Nhà trường cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không có cán bộ, giáo viên cuối năm xếp loại không đạt yêu cầu.

12 cô đạt giáo viên dạy giỏi, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường;

01 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh;

01 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- 100% soạn giáo án vi tính; giảng dạy bằng trình chiếu đạt trên 30% số tiết/năm.

- Công tác chủ nhiệm: Hầu hết các cô giáo đều là giáo viên chủ nhiệm các lớp; là những cô giáo tận tâm, tận lực, yêu thương học sinh hết lòng; có kinh nghiệm chủ nhiệm, được học trò yêu thương; lớp học do các cô chủ nhiệm đã có nhiều học sinh tiến bộ.

- Là những cán bộ, giáo viên yêu nghề, tâm huyết, vững vàng tay nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.

2.2. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ tay nghề, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế đất nước.

- 100% cán bộ, giáo viên nữ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, các lớp bồi dưỡng khác do các cấp, ngành triệu tập để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với nhu cầu hội nghập và phát triển kinh tế của đất nước.

- Hầu hết các cô giáo đều tiếp cận, áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ giảng dạy có hiệu quả.

- Nữ giáo viên tham gia công tác quản lý: Phát huy được khả năng, vai trò, vị trí của mình trong Nhà trường; là những cán bộ phụ trách nhóm chuyên môn giỏi; những chị phụ trách đoàn thể xuất sắc, có năng lực, có uy tín, bản lĩnh, công bằng, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng khối đoàn kết như chị Lê Thị Hiển, Lê Thị Thu Hiển, Nguyễn Thị Sương,…

- Đội ngũ chị em cán bộ, nhân viên: Chăm chỉ, chu toàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.3. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình và xây dựng tình yêu lành mạnh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Tích cực tham gia phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội và HIV/AIDS

Ngoài nhiệm vụ ở trường, các chị còn gánh vác một nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả; đó là thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm dâu, con trong gia đình. Các chị luôn nhận thức rằng: Cuộc sống gia đình ổn định, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn và mạnh khỏe thì mới có điều kiện cống hiến nhiều cho xã hội. Bởi họ hiểu rằng, gia đình là nền tảng của xã hội. Chính vì vậy các chị đã cố gắng, nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn, ràng buộc để thực hiện tốt chức năng này.

100% gia đình đạt gia đình văn hóa.

100% chị đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà cấp cơ sở”

100% con cái đều đạt học sinh khá trở lên; có nhiều cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; đạt nhiều thành tích cấp tỉnh, huyện trong các Hội thi khác.

Các chị là những thành viên tích cực tham gia tích cực phòng trào phòng chống các tệ nạn xã hội và HIV/AIDS; đồng thời lồng ghép vào trong chương trình giáo dục và giảng dạy cho học sinh.

2.4. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm đến lợi ích của xã hội và cộng đồng.

Các chị tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Tham gia các hoạt động phong trào do các cấp ngành tổ chức;

01 giải ba Hội thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện An Lão” nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng An Lão.

01 giải ba Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Giải nhất bóng chuyền nữ cấp huyện.

01 giải nhì Hội thi nấu ăn; văn nghệ cấp huyện.

Tham gia tổ chức tổ nữ công giúp nhau làm kinh tế. Luôn trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc; nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Hàng năm, tổ nữ công thực hiện chương trình “Heo đất giúp bạn” vào cuối tháng 12 mỗi năm; tông tiết kiệm từ heo đất mỗi năm khoảng trên 10 triệu đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung:

1.1. Ưu điểm:

- Công đoàn trường đã thực hiện tốt công tác phối hợp với casc đoàn thể trong nhà trường để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiều năm qua.

- Công tác tuyên truyền được tổ chức, triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo được nhiều sân chơi cho chị em.

- Cơ bản nữ cán bộ, giáo viên tích cực, nhiệt tình là những gương điển hình về lao động sáng tạo, chuyên môn giỏi; gương mẫu về đạo đức lối sống.

1.2. Tồn tại:

- Đôi lúc, đôi nơi, chị em còn thiếu tự tin để tham gia một số công tác quản lý.

- Ban chấp hành công đoàn còn thiếu kinh nghiệm trong công tác phối hợp để triển khai, tổ chức một số hoạt động nên hiệu quả chưa cao.

2. Bài học kinh nghiệm

- Ban chấp hành công đoàn cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đoàn thể, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban giám hiệu Nhà trường để công tác nữ được quan tâm hơn, có hiệu quả hơn.

- Bản thân mỗi cán bộ, giáo viên nữ cần nỗ lực hơn nữa, luôn có chí tiến thủ, trau dồi hơn về chuyên môn để khărng định vị thế của mình trong xã hội.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và của tổ nữ công; Ban chấp hành công đoàn trường THPT An Lão đưa ra những mục tiêu cụ thể để thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020 là: Thực hiện tốt 5 mục tiêu về công tác nữ công của Công đoàn Việt Nam đề ra với những nội dung cụ thể:

1. Coi trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

2. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ để làm tốt côn tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nữ cán bộ, giáo viên.

3. Luôn đổi mới hình thức tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; xây dựng các tiêu chí của phong trào phù hợp với yêu cầu thực tiễn của giai đoajn đổi mới giáo dục toàn diện. Ban chấp hành công đoàn cần chú trọng nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong đơn vị.

4. Hàng năm, xây dựng gia đình cán bộ, giáo viên nữ theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

5. Đề xuất, tham mưu với Cấp ủy chi bộ, phối hợp với Ban giám hiệu, các đoàn thể nhà trường xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nữ giỏi; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, ban nữ công của trường.

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Công đoàn Giáo dục Bình Định (báo cáo);

- Chi bộ; Ban VSTBPN; BCHCĐ;

- Lưu: VT.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Thanh

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Liên kết