Get Adobe Flash player

Danh sách học sinh khóa II

(NIÊN KHÓA 1986- 1989)

STT

Họ và Tên

Nghề nghiệp

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Bích Ánh

Bác sỹ

An Lão-An Lão

0987478209

2

Đinh Thị Nguyên

CC

Gia Lai

 

3

Đào Duy Hùng

Giáo viên

An Lão

0978485766

4

Lê Thị Đào

CB Hội PN

An Lão

0977773894

5

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên

An Lão

01642169749

6

Nguyễn Cao Trí

Kinh doanh

An Lão

0983875415

7

Nguyễn Thị Xuân

Y Sỹ

An Lão

0976128864

8

Lê Văn Thành A

Công chức

TP HCM

0918997767

9

Lê Văn Thành B

Giáo viên

An Lão

 

10

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ Xã

An Lão

01685755469

11

Đặng Ngọc Quang

Kinh doanh

Lâm Đồng

 

12

Tăng Xuân Tâm

Kinh doanh

Lâm Đồng

01694452507

13

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên

An Lão

 

14

Huỳnh Thị Châu

Nông

An Lão

 

15

Nguyễn Thị Trường

Giáo viên

An Lão

 

16

Lê Thị Bình

Kinh doanh

An Lão

 

17

Nguyễn Thị Hợp

Giáo viên

An Lão

01685755469

18

Trần Thị Thanh Phượng

Giáo viên

An Lão

01686262335

19

Lê Thị Phước

Kinh Doanh

Qui Nhơn

0973226802

20

Trần Thị Sang

Kinh Doanh

Bồng Sơn

01636717238

21

Phan Thị Ngọc Thúy

Giáo viên

An Lão

0984598489

22

Phan Thị Bích Liễu

Kinh doanh

An Lão

01669623629

23

Trương Thị Thu Ly

Giáo viên

An Lão

 

24

Hồ Thị Hạnh

Kinh doanh

 

01672202724

25

Huỳnh Văn Thành

Giáo viên

An Lão

01636387207

26

Nguyễn Văn Bé

VC

An Lão

 

27

Nguyễn Cao Đẳng

Giáo viên

An Lão

 

28

Văn Phụng Tiên

VC

An Lão

 

29

Lê Văn Tiên

Giáo viên

An Lão

 

30

Lê Thị Hiền

Giáo viên

An Lão

01674497909

31

Nguyễn Văn Ngọc

Giáo viên

An Lão

 

32

Lê Văn Mẫn

CC

An Lão

 

33

Nguyễn Thành Nam

Kinh doanh

An Lão

0982878499

34

Nguyễn Văn Thủ

CB Huyện

An Lão

0977668251

35

Nguyễn Thành Tâm

Nông

An Lão

 

36

Lê Thị Hòa

Nông

Hoài Ân

 

37

Nguyễn Thị Bông

Nông

Hoài Ân

 

38

Đỗ Sanh Binh

Kinh doanh

Hoài Ân

 

39

Đặng Thành Hoàng

Kinh doanh

TP HCM

 

40

Nguyễn Văn Thưởng

Kinh doanh

TP HCM

 

41

Nguyễn Tri Nam

Nông

Hoài Ân

 

42

Đặng Thành Long

CC

TP HCM

 

43

Lê Ngân Linh

CC

TP HCM

 

44

Lê Văn Thận

Nông

Hoài Ân

 

45

Nguyễn Văn Thủy

Nông

Hoài Ân

 

46

Lê Văn Nghiệp

Giáo viên

An Lão

0978543911

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

Tìm kiếm

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết