Get Adobe Flash player

Danh sách học sinh khóa I

TRƯỜNG PTTH AN LÃO ( 1985 – 1988 )
STT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại
1 Bùi Đức Phú An Lão, Bình Định 0985974709
2 Lê Văn Ảnh An Lão, Bình Định 0982878419
3 Lê Văn Hùng An Lão, Bình Định 0983672819
4 Phạm Thị Thu Cúc An Lão, Bình Định
5 Phan Minh Dưỡng An Lão, Bình Định
6 Trương Hữu Chí Thành Phố HCM 0986476750
7 Nguyễn Văn Chúc An Lão, Bình Định 0974053692
8 Đăng Thanh Hồng An Lão, Bình Định 0985865104
9 Ng thị Thu Thanh H Nhơn, Bình Định
10 Trần Vĩnh Thành An Lão, Bình Định
11 Nguyễn Văn Phiếu An Lão, Bình Định 0977522058
12 Dương Quốc Tuấn An Lão, Bình Định 0986954267
13 Lê Thị Thu Hiền An Lão, Bình Định
14 Nguyễn Thị Minh Tại An Lão, Bình Định
15 Ng. Văn Hoài Phương An Lão, Bình Định
16 Ng. Văn hoài Trung An Lão, Bình Định
17 Phan Hồng Sơn An Lão, Bình Định
18 Đào Duy Phúc An Lão, Bình Định 0988149139
19 Huỳnh Văn Thống An Lão, Bình Định
20 Nguyễn Văn Tín An Lão, Bình Định 0988196155
21 Nguyễn Văn Thi An Lão, Bình Định 0983035436
22 Nguyễn Văn Chừng An Lão, Bình Định 0988196902
23 Nguyển Đức Thảo An Lão, Bình Định
24 Nguyễn Văn Hiếu An Lão, Bình Định 0986250201
25 Nguyễn Văn Huệ An Lão, Bình Định
26 Nguyễn Thành Lê An Lão, Bình Định
27 Nguyển Trong Nghĩa An Lão, Bình Định
28 Nguyễn Thị Liên An Lão, Bình Định
29 Phạm Khắc Nhanh An Lão, Bình Định
30 Thái Xuân Cảnh An Lão, Bình Định 0987528410
31 Trương Ngọc Hùng TP Buôn Ma Thuộc 0913475739
32 Trần Ngọc Qui Nhơn, Bình Định 0919502328
33 Hồ Văn Tuấn An Lão, Bình Định
34 Nguyễn Ngọc Long An Lão, Bình Định 0988260247
35 Trần Xuân Thanh An Lão, Bình Định
36 Đăng Thành Quang An Lão, Bình Định
37 Đặng Thị Phúc An Lão, Bình Định
38 Trương Thị Thuỷ An Lão, Bình Định
39 Nguyễn Thị Ngọc An Lão, Bình Định
40 Dương T Thuý Phường An Lão, Bình Định
41 Trần Văn Dũng An Lão, Bình Định 0983388045
42 Nguyễn Văn Vinh An Lão, Bình Định
43 Lê Thị Xanh An Lão, Bình Định 01688301214
44 Lê Văn Quang Hoài Ân, Bình Định 0945952943
45 Đồng Xuân Đức Hoài Ân, Bình Định 0907577129
46 Phạm Chơn Điệu Hoài Ân, Bình Định 0914088941
47 Võ Thị Thu Hoài Ân, Bình Định
48 Lê Văn Bình Hoài Ân, Bình Định 0984624588
49 Đặng Tiểu Bình Hoài Ân, Bình Định
50 Nguyễn Văn Thanh Hoài Ân, Bình Định
51 Huỳnh Kim Bộ Hoài Ân, Bình Định
52 Trương Quang Mùa Hoài Ân, Bình Định
53 Lê Văn Mầu Hoài Ân, Bình Định
54 Nguyễn Thị Tuyết Hoài Ân, Bình Định
55 Trần Thị Hồng Phương Hoài Ân, Bình Định
56 Trần Thị Xuân Lan Hoài Ân, Bình Định
57 Lê Thị Thu Hương Hoài Ân, Bình Định
58 Ng. Thị Băng sương Hoài Ân, Bình Định
59 Nguyễn Văn Khánh Kon Tum 0977850465
60 Nguyễn Thị Thành Thành Phố HCM 0983055406
61 Nguyễn Kiểu Thành Thành Phố HCM 0909722258
62 Ng. Thị Ánh Nguyệt Thành Phố HCM
63 Huỳnh Thị Nỡ Thành Phố HCM
64 Hoàng Xuân Kỳ Đồng Nai
65 Trịnh Văn Tài An Lão, Bình Định
66 Lê Văn Cư An Lão, Bình Định
67 Lê Văn Thông An Lão, Bình Định
68 Nguyễn Thành Khai An Lão, Bình Định 0977813553
69 Nguyễn Văn Tỉnh An Lão, Bình Định
70 Lê Văn Dũng An Lão, Bình Định
71 Hồ Ngọc Anh

72 Nguyễn quang Danh H. Nhơn, Bình Định
73 Lê Đức Nhân

74 Nguyễn T. Kim Liễu TP. Buôn Mê Thuộc
75 Trần Đình Năm Hoài Ân – Bình Định
76 Đinh Thành Đơn An Lão, Bình Định
77 Nguyễn Văn Diệu Hoài Ân, Bình Định
78 Nguyễn Thành Thư An Lão, Bình Định

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

Tìm kiếm

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết