Get Adobe Flash player

TỔ LÝ- HÓA- SINH- TD- CN

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

Năm vào ngành GD

1

 Nguyễn Bá Nghiêm

1976

Tổ trưởng

Hóa học- SP

27/08/1998

2

 Lê Thị Thu Hiển

1976

Giáo viên

Hóa học- SP

27/08/1998

3

 Lê Thị Hiển

1974

Tổ phó

Sinh. SP

12/09/1996

4

 Hồ Thị Xuân

1976

Giáo viên

Sinh. SP

01/09/2002

5

 Lê Hồng Kiệt

1977

Tổ phó

Vật lý. SP

01/05/2001

6

 Nguyễn Khắc Dũng

1976

Giáo viên

Vật lý. SP

01/09/2000

7

 Trương Thành Vũ

1978

Giáo viên

Vật lý. SP

01/10/2001

8

 Lê Hoài Phượng

1986

Giáo viên

Sinh- SP

01/10/2009

9

 Lê Đình Tâm

1982

Giáo viên

KTCN- SP

01/09/2005

10

 Lê Văn Đạt

1971

Giáo viên

Thể dục. SP

01/09/1998

11

 Lê Văn Thảo

1974

Giáo viên

Thể dục. SP

01/09/2002

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết