Get Adobe Flash player

Tổ Toán-Tin-Anh

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

Năm vào ngành GD

1

Huỳnh Văn Kiểm

1979

Tổ trưởng

Toán. SP

01/1/2001

2

Nguyễn Văn Khương

1966

Giáo viên

Toán. SP

09/1990

3

Nguyễn Bích

1977

Giáo viên

Toán. SP

02/10/2001

4

Trần Quốc Phương

1980

Giáo viên

Toán. SP

15/09/2002

5

Phan Thị Tư

1989

Giáo viên

Toán. SP

16/11/2011

6

Nguyễn Thị Sương

1990

Giáo viên

Toán. SP

26/07/2013

7

Lê Văn Tín

1980

Giáo viên

Tin học. Sp

02/12/2003

8

Võ Thị Thu Hà

1982

Giáo viên

Tin học. Sp

01/10/2006

9

Lê Văn Hạnh

1968

Giáo viên

Tiếng Anh- SP

01/10/1990

10

Lê Hữu Phúc

1973

Tổ phó

Tiếng Anh- SP

01/09/1999

11

Lê Thị Kim Dung

1986

Giáo viên

Tiếng Anh- SP

26/10/2008

12

Phùng Thị Lâm Hạnh

1986

Giáo viên

Tiếng Anh- SP

20/10/2008

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết