Get Adobe Flash player

Danh sách hội

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CMHS

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CMHS

Năm học 2014 -2015

 

TT

Họ và tên

Phụ huynh em

Chức vụ

01

Hồ Văn Nghiêm

Hồ Hoàng Như Thảo – 12A1

Trưởng ban

02

Nguyễn Xuân Đài

Nguyễn Xuân Tiến – 11A3

Phó trưởng ban

03

Đào Cảnh Đức

Đào Tạ Cảnh – 12A2

Phó trưởng ban

04

Trần Thị Bảo

Trần Thị Bảo Yến – 11A2

Ủy viên

05

Nguyễn Văn Lưu

Nguyễn Lê Thanh Nhàn – 10A3

Ủy viên

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Liên kết