Get Adobe Flash player

TỔ VĂN- SỬ- ĐỊA- CÔNG DÂN- QUỐC PHÒNG

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

Năm vào ngành GD

1

 Trần Quốc Tuấn

1970

Tổ trưởng

Ngữ văn. SP

05/09/1994

2

 Châu Thị Thúy

1973

Giáo viên

Ngữ văn. SP

31/08/1995

3

 Phạm Thị Tuyết Mai

1973

Giáo viên

Ngữ văn. SP

31/08/1995

4

 Dương Thị Cúc

1978

Giáo viên

Ngữ văn. SP

15/09/2004

5

 Lê Văn Trung

1965

Tổ phó

Sử-CT-   SP

30/08/1988

6

 Nguyễn Thị Trang

1975

Giáo viên

Sử-CT-   SP

/08/1997

7

 Lê Tài Hoàn

1962

Giáo viên

Địa lý. SP

27/09/1987

8

 Phạm Ngọc Tiến

1978

Giáo viên

Địa lý. SP

01/10/2001

9

 Lê Xuân Cảm

1984

Giáo viên

Công dân- SP

01/11/2009

10

 Nguyễn Thành Danh

1979

Giáo viên

Sử-CT. SP

01/10/2001

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Liên kết