Get Adobe Flash player

Tổ văn phòng

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

1

Nguyễn Đình Thúc

1986

Tổ trưởng- Văn thư

Trung cấp

2

Hoàng Văn Bình

1979

Kế toán

Cao Đẳng

3

Nguyễn Thị Oanh

1983

Thư viện

Trung cấp

4

Huỳnh Thị Thúy Kiều

1989

Y Tế

Cao đẳng

5

Trần Trương Tiến

1981

Bảo vệ

Sơ cấp

6

Nguyễn Thị Mộng Kiều

1974

Phục vụ

Sơ cấp

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Liên kết