Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Công đoàn nhà trường

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

1

 Nguyễn Thị Kim Thanh

1964

Chủ tich

Ngữ Văn. SP

2

 Lê Hữu Phúc

1973

P.Chủ tịch

Tiếng Anh. SP

3

 Lê Thị Thu Hiển

1976

Ủy viên

Hóa học. SP

Lên đầu trang