Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Ban giám hiệu

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

 

1

 Nguyễn Văn Hà

1975

Hiệu trưởng

Vật lý. SP

2

Nguyễn Thị Kim Thanh

1964

P. Hiệu trưởng

Ngữ Văn. SP

3 Trần Quốc Phương 1980 P. Hiệu trưởng Toán. SP
Lên đầu trang